Willim Consulting
„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my“     
—  Henry Ford, 1923.

Audyt personalny


Celem przeprowadzenia audytu personalnego jest pozyskanie jak najpełniejszych informacji na temat kadry pracowniczej w danej firmie. Posiadanie i odpowiednie wykorzystanie tych informacji przyczynia się do obsady stanowisk zgodnie z możliwościami i umiejętnościami zatrudnionego, co zwiększa wydajność pracy, usprawnia procedury, a w rezultacie wpływa również na satysfakcję z pełnionych obowiązków. Zdobyta podczas audytu personalnego wiedza pozwoli Państwu na wprowadzenie konstruktywnych zmian, pomoże w zaplanowaniu ścieżek rozwojowych pracowników, opracowaniu planu szkoleń bądź wprowadzeniu stosownych zmian w zatrudnieniu (redukcja bądź utworzenie nowego etatu).

Zachęcamy do współpracy, której wynikiem będzie dokonanie, przez Willim Consulting, wieloaspektowej oceny zarówno kadry menedżerskiej, jak i poszczególnych zespołów pracowniczych.

Willim Consulting odpowiednio dopasuje narzędzia audytu do określonych przez Państwa potrzeb oraz pomoże w identyfikacji obszarów wymagających modyfikacji.