Willim Consulting
„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my“     
—  Henry Ford, 1923.

Ocena potencjału i badanie kompetencji pracowników


W szybko zmieniającym się otoczeniu oraz w obliczu wciąż rosnących wymagań, potrzebujemy aktualnej i rzetelnej informacji o naszych Pracownikach – o ich umiejętnościach, zdolnościach, potencjale lub potrzebach rozwojowych. Informacja ta jest nam potrzebna zanim podejmiemy decyzje o awansie, albo powierzeniu im nowej funkcji lub zadania, czy też skierowaniu na szkolenia.

Dla każdego przedsiębiorstwa największym kapitałem jest ten, który wynika z tego, co wnoszą pracownicy do firmy. Tylko w jaki sposób zagospodarować ten ukryty kapitał w celu rozwijania firmy oraz rozwoju osobistego i satysfakcji zespołu pracowników?

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi dysponuje kilkoma metodami umożliwiającymi sprawne zarządzanie kompetencjami, wiedzą i talentami w firmie. Wszystkie jednak odnoszą się do zadania podstawowego – modelu kompetencyjnego.

Willim Consulting pomaga zbudować dla Państwa firmy modele kompetencyjne, które są przydatne i użyteczne m.in. do:

Budowanie modelu kompetencyjnego obejmuje zarówno fazę analizy charakteru przedsiębiorstwa, definiowania pożądanych kompetencji (zawodowych, językowych, poznawczych, społecznych), określanie wskaźników dla każdej kompetencji, analizy kompetencji.

Audyt personalny przeprowadzany w przedsiębiorstwie pozwala zbudować model kompetencyjny, w oparciu o który można określić aktualny zasób kompetencji w przedsiębiorstwie. Dla każdego z pracownika, w wyniku przeprowadzenia pełnego audytu, opracowane może być portfolio kompetencyjne.

Pracujemy przy zastosowaniu następujących metod i narzędzi:

Swoim Klientom Willim Consulting poleca wykonanie badania kompetencji i oceny w zakresie: