Willim Consulting
„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my“     
—  Henry Ford, 1923.

Badanie kultury organizacyjnej


Kultura organizacyjna jest to zjawisko dynamiczne, realizujące się w wielu aspektach funkcjonowania firmy. Każdy pracownik jest jednocześnie twórcą tej kultury, jak i jej odbiorcą.

Każda organizacja posiada charakterystyczną dla siebie kulturę obejmującą:

Willim Consulting w badaniach kultury organizacyjnej posługuje się Metodą Lustra. Jest to całościowa metoda badania funkcjonowania organizacji. Jest metodą opartą na tworzeniu obrazów firmy z różnych jej perspektyw. Jej zaletą jest to, że wykracza poza statystyczne zestawienia wyników i daje możliwość dynamicznego uchwycenia różnorodnych zależności, dokonania porównań, zestawień, przewidywań.