Willim Consulting
„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my“     
—  Henry Ford, 1923.

Badanie postaw i opinii pracowniczych


Jednym z głównych celów, jakie stawiają przed sobą organizacje jest zracjonalizowanie kosztów ich działania oraz zwiększenie konkurencyjności na lokalnym i globalnym rynku.

Drogą do osiągnięcia tychże założeń, jest wiedza na temat efektywności zarządzania organizacją oraz wiedza dotycząca doboru właściwych instrumentów zarządzania, które w praktyce wpływają na wysoki poziom satysfakcji z pracy. Badania satysfakcji, ujawniające stopień zadowolenia z pracy w ramach danego przedsiębiorstwa, mogą posłużyć jako sposób stworzenia założeń do szerszej polityki firmy – poczynając od tworzenia systemów zarządzania zasobami ludzkimi, określaniu celów strategicznych, a kończąc na tworzeniu kultury organizacyjnej.

Willim Consulting projektuje badanie satysfakcji zawodowej, dopasowując je do specyfiki i wymagań naszego Klienta, co pozwala na zebranie obiektywnych informacji w optymalnym czasie. W proponowanym przez nas rozwiązaniu tworzymy możliwość poznania opinii dotyczącej najbardziej istotnych, z punktu widzenia organizacji, obszarów funkcjonowania, jak m.in. warunków i bezpieczeństwa pracy, komunikacji wewnętrznej, stylu zarządzania, możliwości rozwojowych itp.