Willim Consulting
„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my“     
—  Henry Ford, 1923.

Outplacement


Utrata pracy to nie tylko problem zwalnianego pracownika, ale także pracodawcy. Dbałość o formę rozstania z każdym odchodzącym z organizacji pracownikiem stanowi inwestycję w wizerunek firmy i motywację pozostających pracowników. Outplacement jest skierowany do tych firm, które z powodów ekonomicznych, restrukturyzacyjnych i innych podejmują decyzję o zwolnieniach Pracowników.

Zysk płynący z wprowadzenia procedury outplacementu to zniwelowanie negatywnych skutków redukcji zatrudnienia, którymi są: wzrost napięcia oraz frustracji zarówno wśród zwalnianych Pracowników, jak również wewnątrz firmy.

Korzyści dla pracodawcy:

Korzyści dla pracownika:

Czas trwania programu jest elastycznie dostosowany do potrzeb danej firmy, jej sytuacji i ilości zwalnianych pracowników.

Proponowane etapy outplacementu:

Etap I – Przygotowanie

Pierwszym etapem projektu jest szczegółowa diagnoza sytuacji w firmie, ocena postaw pracowniczych oraz emocji towarzyszących zmianom. Ponadto definiowane są założenia istotne dla projektu:

Etap II – Komunikowanie zmian w firmie

Proces komunikacji zmian w firmie będzie realizowany zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami i wypracowanymi standardami. Informacje będą przekazywane przez wybrane osoby, wcześniej do tego przygotowane a przede wszystkim identyfikujące się ze strategią restrukturyzacji.

Etap III – Warsztaty dla osób objętych programem Outplacement

Wykorzystamy kilka wybranych skutecznych narzędzi by stworzyć profile kompetencji pracowników, określić ich mocne strony a następnie zaproponować adekwatną ścieżkę kariery, wskazując potencjalne stanowiska pracy, na których mogą odnieść sukces w innych organizacjach. Ponadto przygotujemy pracowników do wejścia na rynek pracy, pomagając im stworzyć profesjonalne dokumenty aplikacyjne, wspierając w poszukiwaniu ofert pracy, identyfikowaniu potencjalnych pracodawców a także w przygotowywaniu się do rozmów kwalifikacyjnych. Będziemy również inspirowali pracowników do zmiany podejścia i akceptowania również innych form pracy niż praca na etacie - będziemy przekonywać między innymi do zakładania własnej działalności gospodarczej i oferować wsparcie w tym zakresie. Po zakończeniu warsztatów będą znane profile kompetencji pracowników oraz ich oczekiwania. W odniesieniu do nich przygotujemy listę firm w regionie, które być może będą zainteresowane zatrudnieniem osób o ustalonych kwalifikacjach. Ponadto, w imieniu osób objętych programem outplacement, prześlemy ich profile do potencjalnych przyszłych pracodawców oraz firm prowadzących rekrutacje dla firm zewnętrznych (firmy doradztwa personalnego, agencje zatrudnienia, agencje pracy tymczasowej).

Etap VI – Konsultacje indywidualne w okresie poszukiwania pracy

Po zakończeniu cyklu warsztatów pracownicy poszukujący pracy mogą zgłaszać indywidualne problemy i prosić o wsparcie między innymi w przygotowaniu do umówionych spotkań z przyszłymi pracodawcami. Ponadto będziemy systematycznie kontaktować się z osobami objętymi programem, aby monitorować postępy w poszukiwaniu ofert i ewentualnie wspierać ich wskazując bardziej skuteczne metody docierania do potencjalnych pracodawców.

Etap VII – Zakończenie programu

Program kończy się przygotowaniem szczegółowego raportu na temat prowadzonych działań i ich efektów. Raport w formie prezentacji zostanie przedstawiony również pracownikom nadal związanym z firmą by potwierdzić obietnice złożone kilkanaście tygodni wcześniej. Streszczenie raportu lub wnioski z niego wynikające mogą zostać opublikowane w odpowiedzi na informacje i komentarze na temat redukcji zatrudnienia w Państwa firmie, które mogą ukazać się w mediach.

Wartości firmy Willim Consulting to: człowiek / innowacja / rozwój i zgodnie z tymi zasadami w trakcie realizacji outplacementu dużą wagę przywiązujemy do odpowiedniego doboru programu a także do zindywidualizowanego podejścia do oczekiwań firmy i pracowników. Naszym celem jest, aby pracownik odczuł, że zarówno Państwu, jak i nam bardzo zależy na tym, by rozstanie z firmą było w perspektywie pozytywnym doświadczeniem. Rzetelna informacja dotycząca warunków na rynku pracy, wskazanie strategii postępowania oraz dostrzeganie potencjału sytuacji pozwala ukazać tę zmianę jako wstęp do kolejnego etapu kariery zawodowej. W ten sposób współpraca z nami pomaga aktywnie kreować pozytywny wizerunek Państwa firmy na rynku pracy oraz w opinii byłych pracowników.