Willim Consulting
„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my“     
—  Henry Ford, 1923.

System motywacyjny


Motywacja rozumiana jako świadome i celowe oddziaływanie na zachowania ludzi w procesie pracy, jest istotnym czynnikiem skutecznego zarządzania organizacją. Przygotowanie systemu motywacyjnego dla firmy naszego Klienta zostaje poprzedzone przeprowadzeniem analizy otoczenia rynkowego oraz szczegółową analizą sytuacji firmy w kontekście jej planów rozwojowych. Integralną częścią systemu motywacyjnego jest przygotowanie osób, które będą wykorzystywać system motywacyjny, jako narzędzie wzrostu satysfakcji indywidualnej i grupowej pracowników.

Opracowanie systemu motywacyjnego na podstawie wartościowania pracy owocuje w konsekwencji: