Willim Consulting
„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my“     
—  Henry Ford, 1923.

Badanie predyspozycji osobowościowych i zawodowych oraz poradnictwo zawodowe młodzieży


NOWOŚĆ!

Usługa ta skierowana jest przede wszystkim do Rodziców, jak i samych uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych oraz Dyrektorów szkół i placówek szkolno – wychowawczych.

Jak pomóc młodemu człowiekowi, aby zdecydował o swojej przyszłości zawodowej w zgodzie z samym sobą, ale też bez oderwania od społecznych realiów?

Często uczniowie są zagubieni, niedoinformowani i nie potrafią podjąć decyzji dotyczące ich przyszłości zawodowej. Oczekują, zatem profesjonalnej pomocy. O ile jednak dawniej doradcy zawodowi wspomagając, wyręczali, a nawet decydowali, o tyle obecnie poradnictwo zawodowe zmierza w kierunku aktywizowania młodzieży do szukania informacji, poznawania siebie, podejmowania samodzielnych decyzji.

Doradztwo zawodowe wprowadza młodzież z gimnazjów i szkół średnich w zagadnienia zawodowe. Pomaga młodzieży odnaleźć się w warunkach gospodarki rynkowej, która rządzi się prawami podaży i popytu również w zakresie zawodów. Przemyślany, trafny wybór kierunku kształcenia pozwala uniknąć sytuacji, w której pozostaje się bezrobotnym.

Pomoc w planowaniu drogi zawodowej obejmuje:

Drogi Gimnazjalisto!!

Jesteś właśnie w bardzo wyjątkowym okresie swojego życia. Czy wiesz, że już teraz warto zastanowić się nad swoją przyszłością edukacyjno-zawodową? Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest bardzo ważny. Choć może wydawać Ci się to mało prawdopodobne – wpłynie także na Twoją dalszą karierę.

Chcemy Ci pomóc dlatego zamieszczamy na naszej stronie przydatne dla Ciebie informacje. Zapraszamy także na indywidualne poradnictwo, czyli rozmowę z doradcą zawodowym, który pomoże Ci zaplanować dalszą ścieżkę edukacji, odpowie na Twoje pytania i wspólnie z Tobą odkryje Twoje predyspozycje zawodowe. Ponadto, jeśli Twoja szkoła współpracuje z naszą Agencją Doradztwa Zawodowego, jest szansa, że spotkamy się również na zajęciach.

3 typy informacji potrzebne do podjęcia właściwej decyzji o wyborze szkoły

Doradztwo zawodowe świadczone jest w formie indywidualnej i grupowej:

Koszt usługi dla klienta indywidualnego wynosi 59 zł brutto.
Koszt usługi dla szkół do negocjacji.