Willim Consulting
„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my“     
—  Henry Ford, 1923.

Badanie kompetencji oraz poradnictwo zawodowe osób dorosłych


W dzisiejszych czasach kariera zawodowa człowieka to trwający całe życie proces uczenia się i rozwoju, dlatego bardzo istotnym elementem tego procesu jest jego wspieranie przez wykwalifikowanych doradców zawodowych, czy też odpowiednio do tego przygotowanych specjalistów zajmujących się tematyką poradnictwa zawodowego.

Doradztwo zawodowe zaproponowane przez Willim Consulting polega na udzielaniu osobom poszukującym pracy (zarówno bezrobotnym, jak i zamierzającym zmienić pracę) pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, miejsca zatrudnienia oraz w planowaniu własnej kariery zawodowej.

Naszym celem jest pomoc osobie w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego po to, aby umożliwić trafny wybór pracy lub odpowiednią zmianę zawodu.

Swoim Klientom Willim Consulting poleca wykonanie badania kompetencji i oceny w zakresie:

Doradztwo zawodowe Willim Consulting prowadzi poprzez spotkania bezpośrednie, konsultacje drogą elektroniczną oraz konsultacje telefoniczne, zawsze w taki sposób, by zwiększyć prawdopodobieństwo zdobycia upragnionej pracy.

Zobacz przykładowy zakres, jaki mogą obejmować konsultacje:

Koszt usługi 199 zł brutto

Po dokonaniu rejestracji płatności otrzymają Państwo fakturę lub dowód sprzedaży.