Willim Consulting
„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my“     
—  Henry Ford, 1923.

Regulamin


Regulamin serwisu www.willimconsulting.pl określa zasady świadczenia usług. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad zawartych w regulaminie oraz stanowi zobowiązanie Klienta serwisu do ich przestrzegania. Usługi oferowane poprzez serwis www.willimconsulting.pl świadczone są przez firmę Willim Consulting – właściciela serwisu, zwanego w dalszej części regulaminu “Usługodawcą. ” Dopiero zamówienie z odnotowaną opłatą za realizację uważane jest za przyjęte do realizacji. Do czasu odnotowania przelewu zamówienie ma status oczekującego na realizację. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych, natomiast ekspresowy 2 dni robocze. Początek realizacji zamówienia liczony jest od wpłynięcia kwoty zamówienia. Standardowy i ekspresowy czas realizacji może ulec wydłużeniu w sytuacji kiedy nie będziemy w stanie skontaktować się z Państwem. O wydłużeniu czasu realizacji informujemy w formie elektronicznej tak szybko jak to jest możliwe. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Anulowanie zamówienia jest możliwe jeśli Usługodawca nie przystąpił jeszcze do jego realizacji. Nie można anulować zamówienia, które już zaczął realizować. W przypadku anulowania zamówienia kwota jest zwracana Klientowi na wskazany numer rachunku. Od kwoty pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 3,5 % kwoty zamówienia. Opłata manipulacyjna wynika z pobierania prowizji za transakcje elektroniczne.

Ochrona danych Klientów
Usługodawca oświadcza, że dane osobowe Klientów dodawane są do bazy danych Usługodawcy wyłącznie w celach realizacji i nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Usługodawca nie używa danych osobowych Klientów do żadnych celów poza tymi ściśle związanymi z realizacją umowy. Każdy Klient ma prawo żądać usunięcia swoich danych.
Reklamacje
Usługodawca zastrzega sobie 7–dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta. W przypadku uwzględnienia reklamacji usługa korygowana jest w normalnym trybie 5 dni. Usługa “Analiza Cv” nie podlega procedurze reklamacyjnej zastrzeżonej dla usług na zamówienie.